Ostatnie dni uproszczonej legalizacji przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Nieporęt

Urząd Gminy Nieporęt informuje, że do dnia 28.02.2020 r. obowiązuje termin uproszczonej procedury legalizacji dla przyłączy kanalizacyjnych przeprowadzanej przez MPWiK S.A w Warszawie wybudowanych do końca 2017 r.

Dotyczy to sytuacji osób, które nielegalnie bez opłat odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MPWiK. Prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Zakładu Komunalnego ul. Podleśna 4b w Nieporęcie tel. 22 774-87-89 w celu uzyskania pomocy przy uzupełnieniu dokumentów niezbędnych do legalizacji przyłącza.

Po dniu 28.02.2020 r. nie będzie już możliwości zastosowania uproszczonej legalizacji przyłączy tylko zostaną przeprowadzone kontrole przez MPWiK i każde wykryte nielegalne przyłącze będzie podlegało procedurze legalizacji wraz ze wszystkimi konsekwencjami zgodnie z informacją na stronie internetowej MPWiK https://mpwik.com.pl/view/legalizacja-przylacza.