Otwieramy kolejne przedszkola i szkoły podstawowe

Mając na uwadze bezpieczną sytuację epidemiczną na terenie gminy Nieporęt oraz dobre funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Białobrzegach, otwartego 13 maja br., na nardzie wójta z dyrektorami szkół i przedszkoli 21 maja podjęto decyzję o otwieraniu kolejnych placówek oświatowych.

   Od 25 maja pracę opiekuńczo-wychowawczą wznawiają wszystkie przedszkola publiczne, tj. w Nieporęcie, w Wólce Radzymińskiej i w Zegrzu Południowym. Przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas 0-III w szkołach podstawowych: w Białobrzegach, w Józefowie i w Nieporęcie. Ze względu na znikomą liczbę uczniów zgłoszonych do szkół w Izabelinie, w Stanisławowie Pierwszym i w Wólce Radzymińskiej, nauka w tych szkołach, dla uczniów wszystkich klas, nadal odbywać się będzie zdalnie.

   Od poniedziałku wszystkie szkoły podstawowe prowadzić będą konsultacje dla uczniów klas ósmych oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. O tym, czy będą to zajęcia stacjonarne czy zdalne zdecydują dyrektorzy szkół w porozumieniu z rodzicami uczniów. 

   We współpracy z Wójtem oraz służbami gminnymi, w szczególności z Ochotniczą Strażą Pożarną, wszystkie szkoły i przedszkola prowadzą działania mające na celu zapewnienie obiektom oświatowym maksymalnego bezpieczeństwa sanitarnego. Osoby zaangażowane w powrót dzieci do szkół i przedszkoli: rodzice, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, proszone są o przestrzeganie nadal obowiązujących zaleceń i rekomendacji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Uważne i odpowiedzialne zachowania nas wszystkich z pewnością przyczynią się do utrzymania na terenie gminy, w tym w szkołach i przedszkolach, bezpieczeństwa sanitarnego związanego z COVID-19.

H. Galas