Planowane wyłączenia prądu w okresie od 11 stycznia do 17 stycznia 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana
jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja
2016.01.13 08:00 2016.01.13 12:00 4 Rembelszczyzna

  • ul. Strużańska od rondek do kanału
  • ul. Jana Kazimierza od rondek do Modrzewiowej
04-0396 Rembelszczyzna
2016.01.13 12:00 2016.01.13 16:00 4 Stanisławów Pierwszy

  • ul. Przyszłość od stacji transformatorowej do końca obwodów w kierunku Strużańskiej i Aleksandrowa
04-0397 Stanisławów koło Rembelszczyzny

a