Planowane wyłączenia prądu w okresie od 12 września do 18 września 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-09-13 08:00-16:00 Aleksandrów

st. tr:
04-1313 Aleksandrów II,
04-1312 Aleksandrów II.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.