Planowane wyłączenia prądu w okresie od 13 czerwca do 19 czerwca 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-06-14 08:00-16:00 Nieporęt

  • ul. Zegrzyńska od nr 5 do 10.
st. tr.
04-0143 Nieporęt Skrzyżowanie obwód w kierunku Osiedla.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.