Planowane wyłączenia prądu w okresie od 19 grudnia do 25 grudnia 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-12-23 08:00-15:00 Aleksandrów

  • ul. Królewska
  • ul. Izabelińska
  • oraz ulice przyległe
st. tr. 04-0130 obwód nN w kierunku ul. Królewskiej 35

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.