Planowane wyłączenia prądu w okresie od 19 września do 25 września 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-09-21 08:00-15:00 Stanisławów Drugi

  • ul. Warszawska
  • Zegrzyńska od Wolskiej do końca obwodu w kierunku ulicy Warszawskiej
st. tr.
04-0008 Legionowo Grudzie, obwód kierunek Warszawska

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.