Planowane wyłączenia prądu w okresie od 25 kwietnia do 1 maja 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-04-26 08:00-17:00 Rynia

  • ulice: Spacerowa, Wczasowa.
st. tr:
04-1608 Rynia Gastronomia,
04-1551 Rynia Ośrodek KCP.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.