Planowane wyłączenia prądu w okresie od 29 lutego do 6 marca 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-03-03 08:00-15:00 Rynia

  • ul. Główna od nr 2 do 43,
  • ul. Radzymińska Radzymińska od 1 do 15.
st. tr.
04-0654 Rynia Wieś obwód w kierunku Głównej.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.