Planowane wyłączenia prądu w okresie od 30 maja do 5 czerwca 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-05-30 08:00-15:00 Legionowo

  • ul. Grudzie
  • ul. Partyzantów

Stanisławów Drugi

  • ul. Wolska nr: 4A,B,C,D.
st.tr.
04-0685 Legionowo Grudzie Stolarnia

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.