Planowane wyłączenia prądu w okresie od 7 marca do 13 marca 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-03-07 08:00-15:00 Izabelin

  • ulica Krzywa.
st.tr.
04-0271 Izabelin Wieś
obwód w kierunku Krzywej.
2016-03-10 08:00-15:00 Nieporęt

  • ul. Stokrotki
  • ul. Wojska Polskiego
  • ul. Nowolipie
  • ul. Pogonowskiego kpt. Stefana Pogonowskiego w rejonie skrzyżowania z Wojska Polskiego,
  • ul. Zegrzyńska od Warszawskiej do Jana Kazimierza,
  • ul. Jana Kazimierza Jana Kazimierza od Zegrzyńskiej do wiaduktu,
st. tr:
04-1030 Nieporęt Koszarka,
04-0821 Nieporęt Osiedle,
04-0912 Nieporęt Górki,
04-0652 Nieporęt Parkingi,
04-1248 Nieporęt Klepisko, 0143 Nieporęt Skrzyżowanie,
04A0154 Nieporęt ,,McDonalds”,
04-0540 Nieporęt Osiedle Wisła,
04-0605 Nieporęt Techmaprojekt.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.