Planowane wyłączenia prądu w okresie od 8 lutego do 14 lutego 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-02-10 08:00-17:00 Rembelszczyzna

  • ul. Strużańska Strużańska od kanału Królewskiego do byłej zlewni mleka
  • ul. Polna Jana Kazimierza od rondek do Modrzewiowej,
04-0396 Rembelszczyzna,
04-0892 Rembelszczyzna II.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.