Planowane wyłączenia prądu w okresie od 8 sierpnia do 14 sierpnia 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-08-09 08:00-15:00 Stanisławów Drugi

  • ul. Wolska od Zegrzyńskiej do szosy wodociągowej,

Legionowo

  • ul. Zegrzyńska od ulicy Wolskiej do końca obwodów niskiego napięcia w kierunku Zegrza i Legionowa
st. tr.
04-0008 Legionowo Grudzie

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.