Planowane wyłączenia prądu w okresie od 9 maja do 15 maja 2016 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2016-05-10 08:00-15:00 Nieporęt

  • ulice: Sonaty od nr 2 do 14, Mozarta oraz od nr 1 do 11.
st. tr.
04-0188 Nieporęt Głogi obwód w kierunku Sonaty.
2016-05-10 08:00-15:00 Kąty Węgierskie

  • ul. Strużańska od stacji transformatorowej do końca obwodu w kierunku Rembelszczyzny,
  • ul. Wierzbowa
st. tr.
04-0418 Kąty Węgierskie obwód w kierunku Rembelszczyzny.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.