Planowane wyłączenia prądu w okresie od 9 stycznia do 15 stycznia 2017 r.

PGE Dystrybucja S.A., Oddział Warszawa, rejon energetyczny Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:

Data Godziny Obszar Stacje trafo
2017-01-10 08:00-15:00 Józefów

  • ul. Szkolna od stacji transformatorowej do Wiosennej,
  • ul. Leśna od Wiosennej w kierunku Grabiny.
st. tr.
04-0200 Józefów Garbarnia
2017-01-10 08:00-15:00 Józefów

  • ul. Szkolna od stacji transformatorowej do Wiosennej,
  • ul. Leśna od Wiosennej w kierunku Grabiny.
st. tr.
04-0200 Józefów Garbarnia
2017-01-11 08:00-15:00 Michałów-Grabina

  • ul. Kasztanowa
  • ul. Kwiatowa
st.tr.
04-0846 Michałów Grabina obwód w kierunku Leśnej.

Treść wygenerowana automatycznie na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej spółki PGE Dystrybucja S.A.