Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o zachowanie bezpieczeństwa w czasie żniw

Prezes kasy