Próba syren alarmowych

Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia, że w dniu w dniu 16 stycznia 2020 r. w godzinach 9.00 -13.00 na terenie Gminy Nieporęt zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych – sygnał ćwiczebny oznaczający:
– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut,
– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.
Głośna próba syren alarmowych odbywa się w związku z realizacją przez Siły Zbrojne RP – 2 Regionalna Baza Logistyczna – Skład Zegrze, zadań szkoleniowych w zakresie ochrony przed skażeniami i powszechnej obrony przeciwlotniczej.
Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajduje się pod adresem: www.nieporet.pl/dla_mieszkancow/bezpieczenstwo