Program Maluch 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne przeznaczy w 2015 roku 151 mln zł na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych. O środki z programu MALUCH 2015 mogą starać się gminy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, ale także uczelnie.

Program MALUCH 2015 będzie realizowany w jednej edycji, podzielonej na cztery moduły. Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi i trzeci – utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do przedsiębiorców i organizacji, a czwarty do uczelni. Moduł 4 „MALUCH na uczelni” przeznaczony jest dla szkół wyższych (oraz podmiotów współpracujących z uczelniami), które prowadzą lub tworzą miejsca opieki nad dziećmi na uczelniach.

Termin składania ofert w programie upływa 11 marca w przypadku modułów: pierwszego, trzeciego i czwartego. Oferty można składać zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej, także za pośrednictwem platformy ePUAP.

Program Maluch 2015