Projekt „Pełnosprawna firma”

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w okresie od 17 grudnia 2012 r. do 16 grudnia 2014 r. realizuje projekt „Pełnosprawna firma”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Głównym celem projektu jest umożliwienie 35 niepełnosprawnym kobietom i mężczyznom z terenu województwa mazowieckiego założenia i utrzymania własnej działalności gospodarczej (w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółdzielni lub spółdzielni socjalnej).

Podstawowymi etapami projektu, służącymi realizacji tego celu są:
• zrekrutowanie 50 niepełnosprawnych osób z terenu województwa mazowieckiego, pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą,
• realizacja intensywnego wsparcia szkoleniowo – doradczego dla tych osób, ukierunkowanego na formalne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem własnej firmy,
• udzielenie 35 osobom (spośród zrekrutowanych) jednorazowej dotacji (w maksymalnej kwocie 40 tys. PLN) na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• zapewnienie osobom, które otrzymały dotację, sześciomiesięcznego wsparcia pomostowego do wysokości do 1200 PLN miesięcznie, służącego pomocy początkującym przedsiębiorcom w pierwszym okresie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej w pokryciu obowiązkowych opłat i składek (m.in. ZUS), z możliwością jego przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o kolejnych sześć miesięcy,
• monitoring i zapewnienie formalnego oraz merytorycznego wsparcia dla utworzonych firm przez okres pierwszych 12 miesięcy ich istnienia.

Zależy nam, aby projekt zapoczątkował pozytywne zmiany w sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych, by stał się kuźnią talentów biznesowych, a z jego doświadczeń korzystać mogły również inne osoby, urzędy, organizacje. Chcielibyśmy do projektu zaangażować osoby ambitne, przedsiębiorcze, pomysłowe, niebojące się nowych wyzwań.

Wszelkie pytania, związane z projektem, prosimy kierować na adres e-mail: pelnosprawnafirma@firr.org.pl, informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem (22) 400 50 73. Zachęcamy też do odwiedzenia strony internetowej www.pelnosprawnafirma.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje o projekcie.