Przedłużenie zamknięcia żeglugi na Kanale Żerańskim

Zarząd Zlewni Narwi w Dębem informuje, iż w związku z pracami remontowymi na Stopniu Wodnym w Dębem, a także potrzebą przeprowadzenia niezbędnych pomiarów geodezyjnych, minimalny poziom piętrzenia (MinPP = 78,52 m npm.) na Jeziorze Zegrzyńskim
utrzymany zostanie do dnia 26.05.2012 (sobota) do godz. 8.00, po czym nastąpi powolnepiętrzenie wody do normalnego poziomu piętrzenia (NPP = 79,02 m npm.).

W związku z powyższym, zamyka się żeglugę na Kanale Żerańskim w km 8+300 do 8+900 do soboty 26.05.2012 roku (włącznie). W związku z tym nie ma przejścia między Wisłą, a Jeziorem Zegrzyńskim.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

http://www.warszawa.rzgw.gov.pl

Zenon Chęć
Z-ca Dyrektora ds. Zarządu Zlewni Narwi w Dębem

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni Narwi w Dębem
tel.: (22) 782 30 00, fax: (22) 782 07 01
www.warszawa.rzgw.gov.pl