Aktualizacja inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest, wraz z oceną stanu technicznego tych wyrobów.

WAŻNE INFORMACJE

  1. Ankieterzy podczas inwentaryzacji nie będą zbierać danych osobowych mieszkańców.
  2. Inwentaryzowany będzie tylko azbest, czyli użytkownik nieruchomości ma przekazać dane m.in.  czy na danej działce znajduje się azbest (w tym numer działki), ile go jest, gdzie występuje (np. na dachu, jest zdjęty itd.), rodzaj azbestu, płyta falista, rura itd. planowany rok zdjęcia.
  3. Ankieterzy będą posiadać imienne identyfikatory z pieczątką URZĘDU.
  4. Osoby prowadzące inwentaryzację będą wyposażone w rękawiczki i maseczki ochronne.
  5. W związku z panującą epidemią prosimy o udzielanie informacji ankieterom z zachowaniem możliwych środków ostrożności.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, kontakt pod nr tel. (22) 767 04 10.