Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej w Izabelinie

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Nieporęt, ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej o pow. ok. 0,25 ha, położonej w Izabelinie przy ul. Szkolnej 1, stanowiącej część działki nr 32, zabudowanej budynkiem szkoły, na okres 20 lat na cele działalności edukacyjno-opiekuńczej, w tym prowadzenie przedszkola.
Szczegółowe warunki przetargu zamieszczone są stronie internetowej www.bip.nieporet.pl