Przypominamy – 15 maja upływa termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2015 r.

UWAGA!
Przypominamy, że zbliża się termin wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał, który upływa 15 maja 2015 r.
Na druku prosimy wpisać imię i nazwisko osoby, której dotyczy płatność, natomiast w tytule płatności: „OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI np. II kwartał 2015 r. lub w przypadku rat miesięcznych np. kwiecień 2015 r., maj 2015 r. itp.” – płacąc w ratach miesięcznych należy pamiętać o terminach płatności zgodnie z kwartalnymi okresami rozliczeniowymi.