Przypominamy, że 15 maja upływa termin płatności II raty podatków za 2015 r.

Przypominamy, że z dniem 15 maja upłynął termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej.