Przypominamy, że z dniem 15 maja upłynął termin płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy uiszczać na konto wskazane w decyzji wymiarowej.