Przypomnienie o płatnościach za odpady za II kwartał 2018 roku

przypomnienie o płatnościach II kwartał 2018