Przyznanie nagrody Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym

Treść