Przyznanie nagrody sportowej Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym

Ogłoszenie Wójta Gminy Nieporęt z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyznania nagrody sportowej Gminy Nieporęt za wysokie wyniki sportowe uczniów we współzawodnictwie krajowym.