PSZOK – ważne informacje: selektywna zbiórka odpadów komunalnych

PSZOK – WAŻNE!

Informujemy mieszkańców gminy, że worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych (zielone, żółte, niebieskie i brązowe), w które dotychczas można było zaopatrzyć się w siedzibie Urzędu Gminy Nieporęt oraz worki przeznaczone do zbierania popiołu z palenisk domowych (szare lub czarne) – od 1 czerwca 2019 r. należy pobierać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nieporęcie zlokalizowanego przy ul. Małołęckiej 62 w dniach i godzinach jego funkcjonowania.

PSZOK – czynny jest od wtorku do soboty

w godzinach 10.00 – 18.00.

Ponadto informujemy mieszkańców gminy, że odpady zielone (ogrodowe) dostarczane na ww. punkt przekazywane są zgodnie z przepisami bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), w związku z powyższym należy je wysypywać z worków do kontenera – w innym przypadku RIPOK nie będzie przyjmował tego rodzaju odpadów.

Popiół z palenisk domowych należy dostarczyć w ww. workach do PSZOK i wrzucić do wyznaczonego kontenera (tego rodzaju odpady nie są odbierane bezpośrednio sprzed posesji).

Więcej informacji na temat funkcjonowania PSZOK na stronie www.nieporet.pl zakładka Odpady.