Równać Szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012”40 000 zł na projekty trwające 15 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 listopada 2013 r.) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 22 lutego 2012 roku.
Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego znajdują się na stronie internetowej: http://www.rownacszanse.pl