Rozpoczęliśmy wysyłkę decyzji podatkowych na 2020 rok

Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego wysyłane będą Podatnikom – listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem, za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., na adresy korespondencyjne wskazane przez Podatników.

W każdej decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego podany jest indywidualny numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat.

Informujemy, iż zgodnie z art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa, przesyłkę pocztową dwukrotnie awizowaną, uważa się za skutecznie dostarczoną, co skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego.

W przypadku nie otrzymania decyzji podatkowej do dnia 15 marca 2020 r., uprzejmie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Działem Podatków i Windykacji Urzędu Gminy Nieporęt

Przypominamy o konieczności poinformowania Urzędu Gminy Nieporęt o zmianie adresu zameldowania/zamieszkania/do korespondencji.

Terminy płatności podatku przypadają na następujące dni: 

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września
  • i 15 listopada.

Powyższe nie dotyczy zobowiązań podatkowych nie przekraczających 100 zł. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.