Rozporzadzenie Nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu legionowskiego,..

Rozporządzenie.wojewody.ASF