Rusza rekrutacja do projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie rozpoczyna realizację III edycji projektu, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej z terenu powiatu legionowskiego.

W tej edycji realizowane będą następujące formy wsparcia:

• 14 dniowy wyjazdowy turnus rehabilitacyjny
• stacjonarne zajęcia rehabilitacyjne
• kursy i szkolenia zawodowe
• doradztwo zawodowe, prawne i psychologiczne

oraz wiele innych.

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, pokój 204, piętro II, numer telefonu: (22) 764 02 04.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Szczegóły dotyczące projektu i rekrutacji dostępne są na stronie internetowej: www.legionowo.pcpr.pl.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centa pomocy rodzinie”.