Spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn