Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządzone w dniu 16 grudnia 2013 r. z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.