Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego w sprawie cen za korzystanie z gminnej pływalni sportowej w Stanisławowie Pierwszym