Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w sprawie: 1) w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, 2) w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie następujących projektów uchwały Rady Gminy Nieporęt: 1) w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury, 2) w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Nieporęt