Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”