Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”

Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Gminnego programu „Nieporęcka Karta Rodziny 3+”.