Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nieporęt w 2013 roku

Sprawozdanie Zespołu konsultacyjnego w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nieporęt w 2013 roku