Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nieporęt publicznych przedszkolach (…)

Sprawozdanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi sporządzone w dniu 20 listopada 2013 roku z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie w sprawie w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Nieporęt publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczani, wychowania i opieki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie