Szczepienia lisów

KOMUNIKAT

Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w województwie mazowieckim w 2010 roku.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie /Dz. U. Nr 142, poz. 1509/

OGŁASZAM

że w dniach 10 – 25 września 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyjących doustną szczepionką. Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola i łąki z pominięciem akwenów wodnych, dróg i obszarów zabudowanych.

Szczepionka umieszczona jest w przynęcie w postaci kostki o wymiarach 4,5 cm i grubości 9 mm, koloru brunatno – zielonego, o zapachu rybnym. Lis podejmuje szczepionkę, która nie była dotknięta przez człowieka.

Szczepionka jest dopuszczona tylko do szczepienia lisów. Dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wsiekliźnie.

Każdy przypadek zetknięcia się człowieka ze szczepionką należy zgłaszać służbie medycznej.

Przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie zgłosić do lekarza weterynarii.

Po wyłożeniu szczepionki przez 14 dani psy należy prowadzić na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.