Szczepienia ochronne przeciwko rakowi szyjki macicy

Gmina Nieporęt podjęła realizację „Gminnego programu promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014” obejmującego bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 2000 tj. w wieku 12 lat, zameldowanych w gminie Nieporęt.

Całkowity koszt realizacji szczepień sfinansowany zostanie z budżetu Gminy Nieporęt.

Miejscem realizacji Programu jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Nieporęcie, ul. Podleśna 4, 05-126 Nieporęt, Poradnia Ginekologiczno- Położnicza.

Koordynatorami działań w ramach Programu jest położna środowiskowa pracująca w SP ZOZ w Nieporęcie oraz dyrektor SP ZOZ w Nieporęcie.

Informacje dotyczące programu zostały także udostępnione w BIP SP ZOZ w Nieporęcie (www. spzoz.nieporet.pl – w zakładce programy profilaktyczne).

Informacje zostaną przekazane do dyrekcji szkół gminnych oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie.

Założenia:
1) Bezpłatne szczepienia ochronne przeciw rakowi szyjki macicy dziewcząt z rocznika 2000 tj. w wieku 12 lat zameldowanych w gminie Nieporęt – szczepienie będzie dobrowolne, po przedstawieniu pisemnej deklaracji uczestnictwa w Programie rodzica/ opiekuna (prawnego opiekuna) dziecka objętego Programem.
Szczepienie obejmuje podanie 3 dawek szczepionki uodporniającej na wirusa HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego).

2) Przyjęty harmonogram działań:
a) Od 27 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012r. zbieranie pisemnych Deklaracji uczestnictwa w Programie szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy, stanowiącej zgłoszenie do Programu, zgodę rodzica/ opiekuna (opiekuna prawnego) na wykonanie szczepienia oraz na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy realizacji Programu.
Deklaracje muszą być złożone w rejestracji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nieporęcie najpóźniej do 17 lutego 2012 r.
b) Zakup szczepionek – działania organizacyjne zakładu.
c) Przeprowadzenie szczepienia: szczepionka podawana będzie 3- krotnie w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Nieporęcie po uprzednim umówieniu terminu szczepienia z położną środowiskową. Przyjęty harmonogram szczepień będzie zgodny z zaleceniami producenta szczepionki.

Celem szczepień jest wyeliminowanie zachorowań zależnych od infekcji HPV (wirusa brodawczaka ludzkiego), a celem nadrzędnym jest pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy. Szczepienie rekomendowane jest przez wiele światowych i polskich organizacji medycznych.
Mając na względzie poprawę zdrowia naszych mieszkańców zapraszam do korzystania
z bezpłatnych szczepień ochronnych.

Deklaracja uczestnictwa
w „Gminnym programie promocji i poprawy zdrowia na lata 2010 – 2014”