Szkolenia, których celem będzie zapoznanie gmin, stowarzyszeń i osób fizycznych, z działaniami i sposobem wypełniania formularzy wniosków.

Szkolenia, których celem będzie zapoznanie gmin, stowarzyszeń i osób fizycznych, z działaniami i sposobem wypełniania formularzy wniosków.