Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.

Taryfy opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r.