Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia że w dniu 24 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 zostanie przeprowadzona próba syren alarmowych – sygnał ćwiczebny.

Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia że w dniu 24 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00 – 13.00 na terenie Gminy Nieporęt zostanie przeprowadzona głośna próba syren alarmowych – sygnał ćwiczebny.

Głośna próba syren alarmowych odbywa się w związku z realizacją przez siły zbrojne – 16 DZ w Białobrzegach zadań szkoleniowych w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia i powszechnej obrony przeciwlotniczej.

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajduje się na stronie – www.nieporet.pl , zakładka Dla mieszkańców – Bezpieczeństwo.