Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia, że zgodnie z Zarządzeniem nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00, na terenie Gminy Nieporęt zostaną uruchomione syreny alarmowe. Syreny zostaną uruchomione na 1 minutę –sygnał ciągły.

Urząd Gminy Nieporęt zawiadamia, że zgodnie z Zarządzeniem nr 162 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2019 r.  w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego w dniu 1 sierpnia 2019 r. o godzinie 17.00, na terenie Gminy Nieporęt zostaną uruchomione syreny alarmowe. Syreny zostaną uruchomione na 1 minutę –sygnał ciągły.

Wykaz obowiązujących sygnałów alarmowych  i komunikatów ostrzegawczych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 96) znajduje się pod adresem internetowym urzędu – http://nieporet.pl,  zakładka dla mieszkańców – bezpieczeństwo.