Utrudnienia na ul.Kwiatowej w Michałowie-Grabinie

            UWAGA!

W dniu 25.06.2018 w godz. 7 – 15 nieprzejezdna będzie ul. Kwiatowa na odcinku od ul. Kwiatowej 20A do posesji nr 29 z uwagi na roboty przy budowie pompowni ścieków w ramach zadania „Budowie kanalizacji
sanitarnej w Michałowie- Grabinie – etap I”.
Przepraszamy za utrudnienia.