WAŻNA informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych

informacja22W związku z wypowiedzeniem przez firmę Partner umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w czwartek, 3 stycznia, w Urzędzie Gminy Nieporęt odbędą się negocjacje z zaproszonymi wykonawcami, dotyczące zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców gminy.

Do negocjacji zaproszone zostały wszystkie firmy, które brały udział w przetargu zorganizowanym przez gminę w połowie 2018 roku.

Jeżeli zaproszone firmy przystąpią do negocjacji i zakończą się one wyłonieniem wykonawcy usługi, będzie on odbierał odpady na bieżąco, w terminie do końca marca 2019 roku. Ponadto, odbierze odpady zielone, które nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem w końcu 2018 roku.