Wójt Gminy Nieporęt informuje, że dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Nieporęt

O G Ł O S Z E N I E  Wójt Gminy Nieporęt informuje, że dzień 2  maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy, a dzień 25 maja 2019 r. (sobota) jest dniem pracy dla Urzędu Gminy Nieporęt, w godzinach od 8ºº do 16ºº.