Wójt Gminy Nieporęt ogłasza Konkurs ofert na realizację w 2018 roku „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2018”

Wójt Gminy Nieporęt ogłasza Konkurs ofert na realizację w 2018 roku „Programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Nieporęt na lata 2016 – 2018”