Wójt Gminy Nieporęt ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego pow. 30,15 m2

zlokalizowanego w budynku Urzędu Gminy Nieporęt w Nieporęcie przy ul. Plac Wolności 1, na działce nr 128/10, na okres 3 lat.

Sprzedaż i dzierżawa gminnych nieruchomości:

https://bip.nieporet.pl/e,search.html?s=przetarg%20nieruchomo%C5%9Bci&sort=weight